Kanser hücresinin sırrı

Kanser hücresinin sırrı

Bir kanser hastasının DNA şifresi çözülerek, hastalığın genetik kökenleri araştırıldı. Washington Üniversitesi bilim adamları, kemik iliğindeki kan yapıcı  hücreleri kanser olan akut myeloid lösemi (AML) hastası bir kadından iki örnek alıp DNA yapılarındaki farklılıkları inceleyerek önemli bilgilere ulaştılar.  Örneklerden biri sağlıklı deri hücresinden diğeri ise kanserli  hücreden kemik iliği dokusu alınarak incelenmeye başladılar.

Nature dergisinde yayınlanan araştırma sonuçları; bilim adamları, kadının AML hastalığına yakalanmasına neden olduğu düşünülen 10 gen mutasyonu belirlediler. Bu  mutasyonlardan ikisinin hastalıkla bağlantılı olduğu daha önce biliniyordu. Araştırmacılar, alınan tümör örneğindeki her hücrede bu mutasyonların dokuz tanesine rastladılar. Bu mutasyonlardan üçünün tümör gelişimini bastıran genlerde,  dördünün kanserin yayılmasıyla bağlantılı genlerde bulunduğu, bir diğerinin de  ilacın hücrelere iletilmesini etkilediği tespit edilmiştir.

Kanser araştırmasında dönüm noktası

AML kanseri, insanların DNA’sında biriken mutasyonlarda ortaya çıkar. Bu değişiklikler kontrolsüz hücre çoğalmasına yol açar. Bu sürecin biyolojik sürecinin nasıl gerçekleştiği tam olarak bilinmiyor. Washington Üniversitesi bilim adamları, kansere yol açan mutasyonları belirlemek için, gen sıralama tekniğini kullandılar. Bu tekniğin diğer kanser  türlerine de uygulanaıp, yeni ilaçların geliştirilebileceği açıklandı. ABD İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü’nün eski başkanı Dr. Francis  Collins,” bu sonuçlar kanser araştırmasında bir dönüm noktası” olduğunu söyledi. Collins, bu araştırmanın kanserin tam olarak tanımlanıp, teşhis, önleme ve tedavide yeni yaklaşımlar geliştirmede  ümit vadettiğini kaydetti.

İngiltere’deki Kanser Araştırma kurum başkanı Kat Arney de “Bu sadece  löseminin değil diğer kanser türlerinin de anlaşılmasında çok önemli bir  araştırma. Teknolojideki gelişmeler sayesinde artık kanser hücrelerindeki genetik gizemleri çözmek mümkün” dedi.

Yorumlar;