Manipülatif ve Beden

Manipülatif ve Beden Temelli Yöntemler

Manipülatif tamamlayıcı tedavi yaklaşımları batı temelli tıp yaklaşımına ek olarak kullanılan bir dizi tedavi yaklaşımlarını kapsar.  Tamamlayıcı ve alternatif uygulamalara ruhsal, bedensel, zihinsel yöntemlerin dışında bitkiler, vitaminler, minerallerin kullanımı metabolik ve klinik tedavi yaklaşımları da dahil edilir. Modern tıp araştırmaları manipülatif tamamlayıcı tedavi yaklaşımlarının emniyetli ve güvenilir olduğunu kanıtlamıştır. Tamamlayıcı yaklaşımda çalışma sayısı azdır. Çalışmalar daha çok bireyin akıl beden ve davranışları üzerinde odaklanır.  Manipülatif tamamlayıcı tedavi yaklaşımları kişiye duygusal yönden güç verdiği gibi kişinin bağışıklık sistemini de güçlendirir.  CAM tedavileri dünyanın birçok değişik kültürünün etkileşimi sonucu geniş uygulama yelpazesine sahip olmuştur. Tamamlayıcı tıp tedavileri üzerindeki araştırmalar henüz çok yeni okup birçoğu sınırlı sayıda ve klinik düzenden uzaktır.  Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu tür tedaviler toplum tarafından daha çok benimsenir.

 

CAM tedavi yaklaşımları günümüz tıbbından ayrı kabul edilir. Fakat günümüz tıbbı ile iç içe girmiştir. Günümüz tıbbını olumlu yönde etkilemektedir.

CAM uygulamaları beş ana kategoriye ayrılır:

  1. Bu gruba homeopati, naturapati gibi alternatif medikal sistemler ile geleneksel Çin, Hint ve Ayurveda tıbbı gibi kültürel sistemler dâhil edilir.
  2. Bu grup zihin ve beden uygulamaları kapsar. Beden sağlığını zihinsel etkinliklerle etkilemeyi hedefler. Sanat terapisi, biofeedback, meditasyon, nörolingustik programlama ve yoga bu grubun içinde yer alır.
  3. Biyoloji bazlı tedavileri kapsar. Bitkiler, vitaminler ve diğer doğal ürünler kullanır.
  4. Manipülatif ve bedene yönelik uygulamaları içerid. Bedenin maniple edilmesi ve hareket ettirilmesi esasına dayanır. Alexander Tekniği, Chiriopraktik cranio sacral terapi, osteopati bu grupta yer alır.
  5. Enerji terapileri bedenin doğal enerji alanlarıyla çalışan iki enerji terapisi kullanılır. Biyoelektromanyetik alan terapileri mıknatıslar, değişken veya doğrudan akım alanları ayrıca biyo alan terapileri olarak tanımlanır.

Yorumlar;