Biyoloji Temelli Terapiler

Gen Terapisi Nedir?

Nesilden nesile aktarılan birçok kalıtsak özellik vardır. Göz rengi, kan gurubu, boy, saç rengi gibi birçok özellik kalıtsal olarak aktarılan özelliklerdir. Kalıtsal hastalıklar ise anne ve babalardan çocuklara geçen hastalıklardır. Kalıtsal özellik taşıyan yapılara gen denir. Gen hücrede kromozomlar halinde yer alır. Canlının özelliklerinin aktarıldığı bölümdür.

Kalıtsal hastalıkların diğer nesile aktarılmasını önlemek için genlerde bazı değişiklikler yapılması için çalışmalar başlatıldı. Tüm bu çalışmalara gen terapisi adı verilir. Gen terapisinde amaç

insan yapısındaki genlerin tanınması, hangisinin hangi hastalığı şifrelediği gibi bilgilerin ve detaylarının çözülmesidir. Gen terapisi, insan yapısındaki genleri inceleyip, istenmeyen genleri kısa boyluluk, renk körlüğü, göz bozukluğu, kalıtsal hastalıklar gibi genleri bulup kontrol altına almayı amaçlar. İstenen genleri ekleyip istenmeyen genleri pasif hale getirmeyi hedefler.

Gen terapisi zor ve sıkıntılı bir süreçtir. Tüm araştırmaların olumlu sonuç vermesi kadar çalışmaların büyük bir titizlikle yapılması gerekir. Hedef olarak seçilen genlerin büyük bir titizlikle hücre içine yerleştirilmesi gerekir. Bu genlerin hücre içinde uzun süre kalıcı olmasını sağlamak zor bir iştir. Bu yüzden yapılan bir çok gen terapisi başta olumlu sonuç verse de ilerleyen zamanlarda olumlu sonuç olumsuz hale gelebilir.

Gen terapisi iki çeşit yapılır. Somatik gen terapisi ile Germline gen terapisi olmak üzere iki türü bulunur.  Somatik gen terapisi kalıtımsal özelliklerin genler ile ele alınması için yapılan yöntemdir. Germline ise hücrede direk çekirdeğin değiştirilmesi esasına dayanan bir terapi yöntemidir.

Yorumlar;